Didier Coeck

1983 - Tournai

1985 - Tournai

1986 - Tournai

1987 - Chercq

1989 - Tournai

1991 - Tournai

1993 avec Gwenaëlle - Tournai

1995 avec Sophie A. - Tournai

2000 avec Jihane et Natalie - Tournai

Le 29/11/2010 - Bruxelles

Le 01/06/2011 - Chercq

Le 05/10/2013 - Tournai

Le 23/10/2014 - Paris

Le 06/11/2015 - Crête

 

Le 25/02/2016 - Tournai

 

Le 11/02/2017 - Tournai

 

Le 05/11/2017 - Bois de Flines

© Didier Coeck